hlavicka.jpg, 23kB


»   JAK OBJEDNAT


»   PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - Pátek    7 - 19
Sobota - Neděle    9 - 19
Státní svátky    ZAVŘENO

»   PRODEJNÍ SÍŤ»   ZÁKAZNÍCI BRAŇTE SE !

REVIZE LAHVÍ – každá láhev na propan butan podléhá pravidelné revizi, která probíhá ve specializovaném servisu. Každá láhev je při této proceduře zcela vyprázdněna, vymyta, je posouzen stav pláště láhve, odstraněn starý lak a nahrazen novým vysoce kvalitním vypalovaným lakem,
ventil lahve je rozebrán a repasován, popřípadě dojde k nahrazení novým ventilem.
   Zkompletovaná láhev pak musí projí tlakovou zkouškou – naplnění inertním plynem několikanásobně vyšším než provozním tlakem. Pouze taková láhev je poté bezpečná pro spotřebitele. Každá láhev musí být při distribuci k zákazníkovi opatřená informačním štítkem , který je nedílnou součástí láhve.
Ne každý prodejce či distributor láhví je odpovědný ke svým zákazníkům, v některých případech se dá říct, že prodejce špatnou kvalitou obalu zákazníka přímo ohrožuje na životě a zdraví. Proto aby ušetřil nálady za provedenou revizi lahví, distribuuje mezi své zákazníky nebezpečné lahve bez revize.


Běžná PB láhev je použitelná maximálně 10 let od poslední platné revize, u organizací splňující nejpřísnější kvalitativní kriteria je doba použitelnosti prodloužena na 15 let od poslední platné revize. Jakékoliv lahve s posledním tlakovou zkouškou delší než 15 let není možno prodejcem PLNIT, tzn.i vy jako zákazník pokud požadujete naplnění takovéto lahve, plnírna Vám NESMÍ vyhovět. Pokud vykazuje láhev znaky koroze, či je zde ne zcela funkční ventil nebo jakýkoliv únik PB takováto láhev NESMÍ být plněna a distribuována!


KDE ZJISTIÍM PLATNOST REVIZE? – přesně je tato revize vyražena na ochranném cylindru ventilu (platí pro 5, 10 a 33kg lahve) nebo na obvodu lahve (platí pro 2kg lahve), zde je vždy uveden poslední měsíc a rok revize. Jednoduchým vodítkem je také číselné označení na povrchu lahve. Láhev je obyčejně označena dvěma čísly – tarou lahve (hmotnost prázdné lahve) a rokem či měsícem a rokem poslední platné revize.
Důrazně doporučujeme nekupovat od pochybných prodejců lahve bez platné revize!!! Chráníte tím své zdraví a svůj majetek v případě nehody.
Pokud na naší plnírnu přinesete i prošlou láhev, zdarma Vám bude vyměněna za zcela bezpečnou naplněnou láhev odpovídající platným předpisům.


PLNĚNÍ LAHVÍ NA LPG ČERPACÍCH STANICÍCH


Zákon o pohonných hmotách – č.311/2006 Sb.§5 odst.5 výslovně ZAKAZUJE plnění PB lahví z LPG stojanu. Prodejce jenž toto činí se dopouští přestupku. Při zjištění této činnosti může být
dle §8 odst.2 kontrolním orgánem uložena sankce ve výši až 50.000 Kč!

Naše firma je vybavena plnícím zařízením a je oprávněna provádět plnění PB lahví !


Statistika      Webmail      GDPR      Mapa webu      Přihlášení      © 2009 Havelka Jan