hlavicka.jpg, 23kB


»   JAK OBJEDNAT


»   PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - Pátek    7 - 19
Sobota - Neděle    9 - 19
Státní svátky    ZAVŘENO

»   KAM JEZDÍME?»   ZÁKAZNÍCI BRAŇTE SE !

REVIZE LAHVÍ – každá láhev na propan butan podléhá pravidelné revizi, která probíhá ve specializovaném servisu. Každá láhev je při této proceduře zcela vyprázdněna, vymyta, je posouzen stav pláště láhve, odstraněn starý lak a nahrazen novým vysoce kvalitním vypalovaným lakem,
ventil lahve je rozebrán a repasován, popřípadě dojde k nahrazení novým ventilem.
   Zkompletovaná láhev pak musí projí tlakovou zkouškou – naplnění inertním plynem několikanásobně vyšším než provozním tlakem. Pouze taková láhev je poté bezpečná pro spotřebitele. Každá láhev musí být při distribuci k zákazníkovi opatřená informačním štítkem , který je nedílnou součástí láhve.
Ne každý prodejce či distributor láhví je odpovědný ke svým zákazníkům, v některých případech se dá říct, že prodejce špatnou kvalitou obalu zákazníka přímo ohrožuje na životě a zdraví. Proto aby ušetřil nálady za provedenou revizi lahví, distribuuje mezi své zákazníky nebezpečné lahve bez revize.


Běžná PB láhev je použitelná maximálně 10 let od poslední platné revize, u organizací splňující nejpřísnější kvalitativní kriteria je doba použitelnosti prodloužena na 15 let od poslední platné revize. Jakékoliv lahve s posledním tlakovou zkouškou delší než 15 let není možno prodejcem PLNIT, tzn.i vy jako zákazník pokud požadujete naplnění takovéto lahve, plnírna Vám NESMÍ vyhovět. Pokud vykazuje láhev znaky koroze, či je zde ne zcela funkční ventil nebo jakýkoliv únik PB takováto láhev NESMÍ být plněna a distribuována!


KDE ZJISTIÍM PLATNOST REVIZE? – přesně je tato revize vyražena na ochranném cylindru ventilu (platí pro 5, 10 a 33kg lahve) nebo na obvodu lahve (platí pro 2kg lahve), zde je vždy uveden poslední měsíc a rok revize. Jednoduchým vodítkem je také číselné označení na povrchu lahve. Láhev je obyčejně označena dvěma čísly – tarou lahve (hmotnost prázdné lahve) a rokem či měsícem a rokem poslední platné revize.
Důrazně doporučujeme nekupovat od pochybných prodejců lahve bez platné revize!!! Chráníte tím své zdraví a svůj majetek v případě nehody. Pokud při nákupu PB v naší provozovně vracíte PB láhev s prošlou periodickou kontrolou, směna se řídí následující podmínkami:Podmínky výměny prošlé lahve ve vlastnictví zákazníka:

  • pb lahev s poslední platnou tlakovou zkouškou od roku 2000 a mladší směníme pouze koncovému zákazníkovi zdarma bez poplatku
  • pb lahev s poslední tlakovou zkouškou do roku 1999 a starší, směníme pouze koncovému zákazníkovi po uhrazení Servisního poplatku 200Kč vč.DPH za bezvadnou láhev
  • pb lahev je za těchto podmínek směňována pouze koncovému zákazníkovi, který spotřebovává zakoupenou PB náplň
  • směnu za těchto podmínek lze realizovat v počtu 1ks PB lahve níže uvedených formátů / jednou osobou - koncovým zákazníkem / 1 pracovní den
  • směňujeme pouze lahve formátu 2/10/33kg běžného typu schválené pro použití v ČR, kompletní vč.ventilu, nepoškozené
  • u formátů 10/33kg vybavené ochranným cylindrem ventilu - viz.foto v sekci plnírna PB
  • směna je možná pouze současně s nákupem náplně propan-butanu/propanu
  • změna uvedených podmínek vyhrazena


Důvodem tohoto opatření je omezení vysokých nákladů se servis lahví, které poté musí být promítnuty do ceny zboží, tzn.náplní propan butanu. Uvedený servisní poplatek hradí část nákladů na revitalizace Vaší prošlé PB lahve. Pokud Vámi směňovaná PB lahve je vlastnictví jiného subjektu, obraťte se prosím na vlastníka PB lahve. Děkujeme za pochopení.


PLNĚNÍ LAHVÍ NA LPG ČERPACÍCH STANICÍCH


Zákon o pohonných hmotách – č.311/2006 Sb.§5 odst.5 výslovně ZAKAZUJE plnění PB lahví z LPG stojanu. Prodejce jenž toto činí se dopouští přestupku. Při zjištění této činnosti může být
dle §8 odst.2 kontrolním orgánem uložena sankce ve výši až 50.000 Kč!

Naše firma je vybavena plnícím zařízením a je oprávněna provádět plnění PB lahví !


Statistika      Webmail      GDPR      Mapa webu      Přihlášení   © 2009 Havelka Jan